chessmen روسیه خبر کاریکاتور

chessmen: روسیه خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار اجتماعی هروقت پسرم را می بینم… ، محکومیت3پزشک در فوت مادری که بعد از نخستین شیردادن فرزندش،جان داد/ همسر متوفی

سه دکتر متخلف در پرونده فوت یک زن بعد از زایمان، به اتهام همکاری در قتل غیرعمدی به حبس و پرداخت نصف دیه محکوم شدند.

محکومیت3پزشک در فوت مادری که بعد از نخستین شیردادن فرزندش،جان داد/همسر متوفی:هروقت پسرم را می بینم…

عبارات مهم : سلامت

سه دکتر متخلف در پرونده فوت یک زن بعد از زایمان، به اتهام همکاری در قتل غیرعمدی به حبس و پرداخت نصف دیه محکوم شدند.

به گزارش ایران؛ نخستین روز مرداد 95، «خدیجه» جهت وضع حمل فرزند اولش در سلامت کامل جسمانی به بیمارستانی در پایتخت رفت. همه شرایط عادی به نظر می رسید و زن باردار بعد از انجام مراحل مقدماتی زایمان، وارد اتاق عمل شد. کمتر از نیم ساعت صدای گریه نوزاد در فضا پیچید و لحظاتی بعد پرستار اتاق عمل با پسر کوچولوی قنداق شده است از در بیرون آمد. همه خوشحال بودند و شوهر خدیجه بیش از همه شاد بود… مدتی طول کشید تا مادر جوان را به بخش آوردند.

هنوز آثار بیهوشی کامل از بین نرفته بود ولی «خدیجه» که مشتاق در آغوش کشیدن فرزندش بود، با همان درد عجیبی که در کمرش داشت پسرش را گرفت و به او شیر داد. درد کمر این زن هر لحظه شدیدتر می شد و «خدیجه» از ناراحتی آرام و قرار نداشت. دکتر معالج و بیهوشی که بعد از آخر عمل بیمارستان را ترک کرده بودند با تماس پرستاران به بیمارستان برگشتند. بیمار با تپش قلب شدید به سی سی یو انتقال یافت. این زن که با وجود کارها درمانی دچار تشنج و پرسشها تنفسی شده است بود ضریب هوشیاری اش به سه رسیده بود که مسئولان گفتند وی باید به بیمارستان دیگری انتقال یافته شود. با وجود مخالفت خانواده اش وی به بیمارستان دیگری انتقال یافته شد و از آنجا نیز او را به بیمارستان سوم انتقال یافته کردند ولی با وجود تلاش کادر درمانی وی جان باخت.

هروقت پسرم را می بینم… ، محکومیت3پزشک در فوت مادری که بعد از نخستین شیردادن فرزندش،جان داد/ همسر متوفی

با توجه به اینکه آزمایش ها و مدارک پزشکی زن جوان نشان می داد که او در سلامت کامل جسمانی به اتاق عمل رفته است پرونده با شکایت همسر او در دادسرای نظام پزشکی مورد بررسی قرار داده شد و آخر بعد از بررسی های تیم 5 نفره کمیسیون پزشکی، علت فوت وی مسئله حاد قلبی بعد از سزارین تشخیص داده شد و قصور زن دکتر معالج به همراه دکتر قلب و بیهوشی در این جراحی به خاطر تشخیص ندادن بموقع و مدیریت درمانی ثابت شد و هر سه آنها در مجموع به پرداخت 32 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم شدند.

رأی صادره با اعتراض شوهر «خدیجه» رو به رو شد و بار دیگر پرونده مورد بررسی قرار گرفت. این بار پرونده با صدور کیفرخواست همکاری در قتل غیرعمدی ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و قصور پزشکی جهت پیگیری به دادگاه کیفری 2 پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد.

سه دکتر متخلف در پرونده فوت یک زن بعد از زایمان، به اتهام همکاری در قتل غیرعمدی به حبس و پرداخت نصف دیه محکوم شدند.

قضات بعد از بررسی شواهد و مدارک پرونده با توجه به شکایت شاکی خصوصی، کیفرخواست دادسرا، نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و دفاعیات متهمان، سه دکتر خاطی را با سه درجه تخفیف از جنبه عمومی جرم به تحمل سه ماه حبس تعزیری و همچنین دکتر معالج(متهم ردیف اول) را به پرداخت 20 درصد دیه کامل و دکتر قلب و بیهوشی را هر کدام به پرداخت 15 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کردند. مهلت پرداخت دیه تا دو سال بعد از وقوع جرم و به عبارت دیگر تا اول مرداد امسال تعیین شده است و مجازات حبس نیز با توجه بموقعیت اجتماعی متهمان تا دو سال دیگر به حال تعلیق درآمده است.

«امیر»، همسر زن جوان که از دو سال قبل جهت احقاق حقوق از دست رفته همسرش و بی مادر شدن پسرش لحظه ای آرام و قرار نداشته هست، گفت: «در طول این دو سال هر بار پسرم را می بینم قلبم آتش می گیرد.همسر من در سلامت کامل به اتاق عمل رفت ولی به خاطر اشتباه چند پزشک، او را چند ساعت بعد از تولد پسرم از دست دادیم.

همه مدارک پزشکی «خدیجه» پیش از زایمانش در پرونده او وجود دارد و سلامت کامل او را ثابت می کند ولی نمی دانم به چه علت دادگاه با وجود اتهامی که به سه دکتر وارد شده است آنها را به حبس تعزیری محکوم کرده و 50 درصد مقصر دانسته و به پرداخت نصف دیه محکوم کرده هست. من به این رأی اعتراض دارم چون قاضی آن را بدون حضور من که تنها شاکی پرونده هستم صادر کرده و بدون شک اعتراضم را به این اقدام دادگاه به مراجع قضایی می رسانم و نمی گذارم حق همسر و پسر کوچکم پایمال شود.»

هروقت پسرم را می بینم… ، محکومیت3پزشک در فوت مادری که بعد از نخستین شیردادن فرزندش،جان داد/ همسر متوفی

واژه های کلیدی: سلامت | پزشکی | انتقال | پرونده | بیمارستان | پرداخت دیه | بیمارستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz