chessmen روسیه خبر کاریکاتور

chessmen: روسیه خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بو

میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

عبارات مهم : ایران

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بوده است.

به گزارش مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمار خام معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد.

بر اساس این آمار، در اردیبهشت ماه ۹۷ مجموعا ۱۹ هزار ۴۴۲ معامله انجام شد که زیاد کردن حدودا ۳ هزار فقره ای نسبت به تعداد معاملات اردیبهشت ماه سال گذشته دارد که در مدت مشابه سال ۹۶، مجموعا ۱۶ هزار و ۷۲۴ فقره مبایعه نامه در سامانه املاک به ثبت رسیده بود.

میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

این در حالی است که در ماه قبل از ماه مورد نظر در آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی (فروردین ۹۷) تعداد مبایعه نامه ها ۵ هزار و ۳۳۵ فقره بود که زیاد کردن چشمگیر حدودا ۴۰۰ درصدی را نشان می دهد ضمن اینکه معمولا کارشناسان اقتصاد مسکن، تعداد معاملات فروردین ماه را به علت تعطیلات طولانی در بررسی های بازار محاسبه نمی کنند.

افزایش نیم میلیون تومانی میانگین قیمت مسکن تنها در یک ماه

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بو

همچنین بر اساس آمار منتشر شده، قیمت میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اردیبهشت ماه امسال، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود. این شاخص در اردیبهشت ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده است بود. همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین ماه امسال متری ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان برآورد شد. این شاخص نشان دهنده ادامه روند زیاد کردن قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به ماه های گذشته است.

پررونق ترین و کم رونق ترین مناطق پایتخت

منطقه ۵ پایتخت کشور عزیزمان ایران با داشتن ۲ هزار و ۲۹۶ فقره معامله، پررونق ترین منطقه پایتخت از نظر تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال بود. این منطقه، در ماه گذشته (فروردین ۹۷) نیز پرمعامله ترین منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران بود.

میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

کم رونق ترین منطقه پایتخت از نظر تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره معامله بود. جالب اینکه همین منطقه (۱۹) در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز با ۱۲۰ فقره قرارداد، کم معامله ترین منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظر تعداد مبایعه نامه های امضا شده است در بازار مسکن پایتخت بود.

گرانترین و ارزانترین منطقه تهران

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بو

گران ترین منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، منطقه یک با میانگین قیمتی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع برآورد شده است هست. ارزانترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان محاسبه شده است است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان ارزان ترین و منطقه یک با میانگین متری ۹ میلیون ۹۵۹ هزار تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند.

میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به متری ۶ میلیون تومان رسید

به عبارت دیگر زیاد کردن قیمت در منطقه یک در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۵ میلیون تومان در هر متر و در منطقه ۱۸، کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان بوده که نشان دهنده نامتوازن و ناهمگن بودن زیاد کردن قیمت مسکن در بخش های متفاوت پایتخت است.

افزایش قیمت مسکن در منطقه ۲۲ در اردیبهشت ۹۷ نسبت به فروردین ۹۷؛ متری ۹۳۰ هزار تومان

بیشترین زیاد کردن قیمت مسکن از فروردین تا اردیبهشت امسال (بازه زمانی یک ماهه) در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران با حدود ۹۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رخ داده که از متری ۴ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در فروردین ۹۷ به متری ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان زیاد کردن یافته هست. در این شاخص، منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران با زیاد کردن ۸۳۰ هزار تومانی میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در همین بازه زمانی، در رتبه دوم قرار دارد.

منطقه ۱۲؛ رشد منفی ۱۴۰ هزار تومانی در اردیبهشت ۹۷ نسبت به فروردین ۹۷

همچنین منطقه ۱۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها منطقه پایتخت بود که در اردیبشهت ماه امسال با کم کردن قیمت مسکن نسبت به فروردین ماه مواجه شده است بود. میانگین قیمتی منطقه ۱۲ در فروردین ۹۷ متری ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود ولی در اردیبهشت ماه امسال این شاخص به رقم ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که کم کردن ۱۴۰ هزار تومانی قیمت مسکن در هر متر مربع در مرکز پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان مهم ترین منطقه استقرار بافت فرسوده و نابسامان پایتخت را نشان می دهد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | فروردین | اردیبهشت | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz