chessmen روسیه خبر کاریکاتور

chessmen: روسیه خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است ، جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل‌هایی جهت برگزاری تجمعات در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی راجع به شرایط صدور مجوز تجمعات

قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است ، جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰

جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰: قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است

عبارات مهم : سیاسی

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل هایی جهت برگزاری تجمعات در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی راجع به شرایط صدور مجوز تجمعات بیان کرد: درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی و اتخاذ تصمیم در این زمینه بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است ولی اینکه در کجا و چه شکلی برگزار شود قوانین جسته و گریخته است.

یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: برگزاری تجمعات قانونی از حرکت های خوبی در مسیر شفافیت دموکراسی و بازشدن فضاهای رسمی جهت بیان مطالبات مردم است.

ایسنا نوشت: بعد از برگزاری تجمعات مردمی در دی ماه سال ۹۶ مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ۳۰ بهمن از اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش نویس لایحه تجمعات و راهپیمایی های قانونی خبر داده بود. هیات دولت نیز در جلسه روز یکشنبه ۲۰ خرداد سال ۹۷ مشخصات و محل های مناسب جهت برگزاری تجمعات را تعیین کرد.

قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است ، جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل هایی جهت برگزاری تجمعات در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی راجع به شرایط صدور مجوز تجمعات بیان کرد: درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی و اتخاذ تصمیم در این زمینه بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است ولی اینکه در کجا و چه شکلی برگزار شود قوانین جسته و گریخته است.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه گفت: لایحه برگزاری تظاهرات و تجمعات قانونی باید در وزارت کشور کامل شود، البته مشورت مقدماتی با احزاب در این زمینه صورت گرفته و در دستور جلسه آینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد. هیات دولت نیز مکان هایی را جهت برگزاری تجمعات تعیین کرده است ولی چارچوب ها و نحوه آنها به آیین نامه ای باز می گردد که باید در هیات دولت تصویب شود.

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل‌هایی جهت برگزاری تجمعات در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی راجع به شرایط صدور مجوز تجمعات

این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: اجرایی شدن برگزاری تجمعات قانونی یکی از حرکت های خوبی است که در مسیر شفافیت دموکراسی و باز شدن فضاهای رسمی جهت بیان مطالبات مردم می تواند اتفاق افتد. این امر حق قانونی شهروندان است و هر فردی حق دارد حرفش را بزند و نباید به خشونت و هنجارشکنی و دستگیری افراد منجر شود.

میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: زمانی که افراد نزد مقام معظم رهبری می توانند نظرات و پرسشها خود را مطرح کنند بعد باید در مکان های معینی این امر میسر شود البته همه افراد باید از قانون تمکین کنند. نیروی انتظامی نباید برخورد تندی داشته باشد و افراد تجمع کننده نیز نباید هنجارشکنی کرده و شعارهای ساختارشکن سر دهند.

برگزاری تجمعات در محلی غیر از اماکن تعیین شده است غیرقانونی است

قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است ، جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰

ایلنا نوشت:

پروانه مافی راجع به تعیین مکان هایی جهت برگزاری تجمعات از سوی هیات دولت گفت: قانون اساسی تجمعات مردم را جهت ابراز درخواست ها و نظرات ارزش مجاز دانسته است و به طور مشخص نیز اعلام شده است بنابراین این حق مهم قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود.

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل‌هایی جهت برگزاری تجمعات در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی راجع به شرایط صدور مجوز تجمعات

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران دهمین مجلس شورای اسلامی با بیان این که اصل به این خوبی تاکنون اجرای نشده است که باید اجرایی شود، گفت: دولت خوشبختانه به این مسئله ورود کرده و مکان هایی را مانند ورزشگاه ها، بوستان ها و پارک ها که فضاهای مناسبی هستند را تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: افراد باید جهت برگزاری تجمع در این مکان ها مجوز مورد نیاز را از کمیسون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع در محل هایی غیر از اماکنی که از سوی دولت اعلام شده، غیرقانونی است.

قوانین برگزاری تجمعات جسته و گریخته است ، جهت برگزاری تجمعات باید ازکجا مجوز گرفت؟/ عضوکمیسیون ماده۱۰

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس راجع به تامین امنیت تجمعات در این مکان ها هم گفت: هنگامی که همه پرسشها در قانون مشخص شود دستگاه ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی هرکدام وظایفشان مشخص است و نمی توانند واکنش‌ها خشونت آمیز داشته باشند.

وی درپاسخ به این سؤال که نگرانی هایی وجود دارد تا گروه هایی امنیت این تجمعات را حتی در مکان های تعیین شده است برهم بزنند، عنوان کرد: حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این مکان جهت همین امر است.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | قانونی | برگزاری | کمیسیون | وزارت کشور | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz