chessmen روسیه خبر کاریکاتور

chessmen: روسیه خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

یک استارت آپ روسی ربات انسان نمایی ساخته که مصاحبه های شغلی را انجام می دهد و می تواند یک سوم هزینه های استخدام در شرکت های بزرگ را بکاهد.

رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

عبارات مهم : کارمند

یک استارت آپ روسی ربات انسان نمایی ساخته که مصاحبه های شغلی را انجام می دهد و می تواند یک سوم هزینه های استخدام در شرکت های بزرگ را بکاهد.

به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، یک استارت آپ روسی روباتی انسان نما ساخته که از آن جهت مصاحبه های شغلی در شرکت های بزرگ استفاده می شود.

رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

این ربات که «ورا» نام گرفته با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و در نظر گرفتن نیازمندی های شغلی تعداد نامزدهای مناسب جهت یک پست شغلی را بررسی می کند.

استارت آپ Strafory این ربات را ساخته که اکنون بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ از جمله پپسی و Ikea مشتریان آن هستند. این شرکت ها با استفاده از ورا جهت بخش خدمات پرسود و مشاغلی مانند کارمند ادرای، گارسون و کارگران ساختمان، کارمند استخدام می کنند.

یک استارت آپ روسی ربات انسان نمایی ساخته که مصاحبه های شغلی را انجام می دهد و می تواند یک سوم هزینه های استخدام در شرکت های بزرگ را بکاهد.

ورا نخست رزومه های شغلی مناسب را از ۵ وب سایت شغلی گزینش می کند. سپس با فراخواندن افراد برگزیده موقعیت شغلی را جهت آنها توضیح می دهد و در مرحله بعد با عالی ترین نامزدهای هر شغل به طور تلفنی یا ویدئویی مصاحبه می کند.

این ربات می تواند برترین نامزدهای شغلی را گزینش می کند.

به این ترتیب ورا یک سوم هزینه های استخدام را می کاهد لیکن می تواند همزمان با صدها نفر مصاحبه شغلی انجام دهد.

رباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد

واژه های کلیدی: کارمند | استخدام | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz